ვიდეო გაკვეთილები

ამ გვერდზე მოცემულია ჩვენი კომპანიის თანამშრომლების მიერ მომზადებული Kolida-ს GNSS მიმღებით მუშაობის პრაქტიკული ვიდეო გაკვეთილები

1.  Kolida GNSS მიმღების აწყობა და სამუშაოდ მომზადება

2.  FieldGenius – ახალი პროექტის შექმნა

3.  FieldGenius – წერტილების აღება – აზომვა

4.  FieldGenius – კონტურის აზომვა და დახაზვა

5.  FieldGenius – ელექტრო თარაზოს კალიბრაცია (K5 Plus+ მოდელზე)

6.  FieldGenius – ტრილატერაციის ფუნქცია

7.  FieldGenius – წერტილების კოორდინატების აღება

8.  FieldGenius -კონტურის დახაზვა (კოორიდნატების აღებასთან ერთად)

9.  FieldGenius – Shape Import (შეიპ ფაილის შემოტანა/იმპორტი კონტროლერში)

10.  FieldGenius – გადახრით აზომვა (Tilt Offset – K5 Plus+ მოდელზე)

11.  FieldGenius – პროექტის გატანა (ექსპორტი)

12.  FieldGenius – დაკვალვა – მეთოდი 1

13.  FieldGenius – დაკვალვა – მეთოდი 2