ვიდეო გაკვეთილები

 

ამ გვერდზე მოცემულია ჩვენი კომპანიის თანამშრომლების მიერ მომზადებული Kolida-ს GNSS მიმღებით მუშაობის პრაქტიკული ვიდეო გაკვეთილები

1.  FieldGenius – ტრილატერაციის ფუნქცია

2.  FieldGenius – წერტილების კოორდინატების აღება

3.  FieldGenius -კონტურის დახაზვა (კოორიდნატების აღებასთან ერთად)

4.  FieldGenius – Shape Import (შეიპ ფაილის შემოტანა/იმპორტი კონტროლერში)