ვიდეო გაკვეთილები

 

ამ გვერდზე მოცემულია ჩვენი კომპანიის თანამშრომლების მიერ მომზადებული Kolida-ს GNSS მიმღებით მუშაობის პრაქტიკული ვიდეო გაკვეთილები

1.  Kolida GNSS მიმღების აწყობა და სამუშაოდ მომზადება

 

2.  FieldGenius – ახალი პროექტის შექმნა

 

3.  FieldGenius – წერტილების აღება – აზომვა

 

4.  FieldGenius – კონტურის აზომვა და დახაზვა

 

5.  FieldGenius – ელექტრო თარაზოს კალიბრაცია

 

6.  FieldGenius – ტრილატერაციის ფუნქცია

 

7.  FieldGenius – წერტილების კოორდინატების აღება

 

8.  FieldGenius -კონტურის დახაზვა (კოორიდნატების აღებასთან ერთად)

 

9.  FieldGenius – Shape Import (შეიპ ფაილის შემოტანა/იმპორტი კონტროლერში)