რითი განვსხვავდებით

 

ინფოლენდ ჯორჯია არის კლიენტზე ორიენტირებული კომპანია, რომელიც არ დაზოგავს თავს და დამატებით ძალისხმევას, რომ მიაღწიოს მიზანს კლიენტის საუკეთესო ინტერესებიდან და საჭიროებიდან გამომდინარე. ჩვენ პირდაპირები ვართ ჩვენ კლიენტებთან; ჩვენ ვთავაზობთ კლიენტებს ჩვენ ხედვას თუ როგორ უნდა გადაიჭრას ესა თუ ის ამოცანა და ამას ვაკეთებთ თითქმის გარანტირებული შედეგის უზრუნელყოფით.  თუ გზაზე შეგვხვდება კედელი (გადატანითი მნიშვნელობით, იგულისხმება რაიმე პრობლემა ან წინაღობა) ჩვენ არ გავჩერდებით.  ჩვენ მოვიძიებთ სხვადასხვა გზებს იმისთვის, რომ გადავლახოთ ის, მოვუაროთ ან გადავახტეთ მას, ან თუნდაც მიწისქვეშა გვირაბი გამოვთხაროთ მის ქვეშ, საჭიროების შემთხვევაში.  მოკლედ, ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ პრობლემის მოსაგვარებლად, რა საკვირველია ეთიკური, კანონიერი ნორმების ფარგლებში და დროულად.

ინფოლენდ ჯორჯია ალბათ ერთადერთი კომპანიაა საქართველოს ბაზარზე (შესაბამის სფეროში), რომელსაც შემუშავებული აქვს ფორმალური ABC (ქრთამისა და კორუპციის საწინააღმდეგო) პოლიტიკა.  ასევე, ინფოლენდ ჯორჯიას აქვს მიღებული ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების პროცედურები და აქვს ძალიან მკაფიო შრომისა და დასაქმების პოლიტიკა.  აღსანიშნავია, რომ 2017 წელს ინფოლენდ ჯორჯიას ჩაუტარდა საერთაშორისო აუდიტი ABC პროცედურებში ბიპის (BP) მიერ და დადებითი შედეგები შთამბეჭდავი იყო თავად ბიპისთვისაც (რომელსაც ყავს ათასობით კონტრაქტორი ფირმა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით), რომელიც ჩვენი ორგანიზაციის ყველაზე ხანგრძლივი კლიენტია.  ჩვენ შევიმუვშავეთ და დავნერგეთ შესყიდვების, ეთიკისა და ქცევის კოდექსი სამსახურში.

ინფოლენდ ჯორჯიას ბუღალტრულ მომსახურებას უწევს ბიდიო (BDO International), რომელიც შედის საერთაშორისო საფინანსო აღრიცხვის მიმწოდებელი ფირმების ტოპ ხუთეულში მსოფლიოს მასშტაბით.  ჩვენ არ გვაქვს ნაღდი ფულის სალარო, რადგან ვიყენებთ უნაღდო ანგარიშსწორების სისტემას და ყველა ფინანსური ტრანზაქცია ხორციელდება საბანკო გადარიცხვების მეშვეობით.  ეს მიდგომა უზრუნველყოფს ნაღდი ფულით ანგარისშწორების ხარჯების აღმოფხვრას, ფულადი სახსრების დაცულობასა და ამცირებს აუდიტისთვის საჭირო დროს.

ინფოლენდ ჯორჯია იყენებს უნიკალური მართვის საინფორმაციო სისტემის პროგრამულ უზრუნველყოფას (რომელიც შეიქმნა ექსკლუზიურად ინფოლენდ ჯორჯიას პროგრამისტის მიერ), რომელიც ამარტივებს ყოველდღიურ ოპერაციებს, შიდა და გარე პროცესების მართვას.  ჩვენ გვაქვს ყველაფერი-ერთში მართვის ინსტრუმენტი, რომელიც ეხმარება მენეჯმენტსა და თანამშრომლებს ეფექტურ მუშაობაში.  აღნიშნული პროგრამული უზრუნველყოფა მოიცავს დროის ბარათების მართვას, შესყიდვების სისტემას, ინვოისების/ზედდებულების გამოწერას, კონტრაქტების დადებას, ინვენტარის მართვას, ფინანსურ ანგარიშგებასა და სხვა მნიშვნელოვან კომპონენტებს, რაც აუცილებელია ყოველდღიური საქმიანობისთვის.

ინფოლენდ ჯორჯია გარემოს დაცვაზე ორიენტირებული კომპანიაა და დაარსების დღიდან მხარს უჭერს უქაღალდო ფინანსურ და საგადასახადო აღრიცხვიანობას, რაც გულისხმობს იმას, რომ ფინანსური და საგადასახადო დოკუმენტაცია იქმნება, ინახება, გენერირდება და მიმოიცვლება ელექტრონულად.