უძრავი ქონების აზომვითი სამუშაოები

გეო-ინფორმაციული მხარდაჭერით მიწისა და სხვა უძრავი ქონების აზომვითი სამუშაოები

საკადასტრო აზომვა • დაკვალვა • ტოპოგრაფიული აზომვა •  შიდა აზომვა • ხაზობრივი ნაგებობების აზომვა 

ჩვენი უნიკალური მომსახურების არსი მდგომარეობს იმაში, თუ რა უნდა და რა სჭირდება კლიენტს და შესაბამისად მომსახურების მორგება კლიენტის ინტერესებზე, რაც ხანდახან გულისხმობს უფრო მეტ ძალისხმევას (კომპანიის საკუთარი დამატებითი ფინანსური და ტექნიკური რესურსის ხარჯზე) რომ მივაღწიოთ საუკეთესო შედეგს.  ჩვენ ვუზრუნველყოფთ ზუსტ აზომვებს მაღალი სიზუსტის მქონე თანამედროვე ინსტრუმენტების მეშვეობით, დროულად და მხოლოდ სერტიფიცირებული უძრავი ქონების ამგეგმავების (ამზომველების) დახმარებით.

gnss1shida